Nasza Oferta

Jako profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem na rynku zarządzania nieruchomościami oferujemy naszym Klientom wyłącznie takie rozwiązania, które w pełni zaspokajają nawet najbardziej wyjątkowe potrzeby.
Wiedząc o tym, iż każdy Klient ma inne oczekiwania i potrzeby, którym chcemy sprostać w indywidualny sposób, proponujemy spotkanie, podczas którego przygotujemy skrojoną na miarę ofertę zadowalającą nawet najbardziej wymagających z Państwa.

Poniżej przedstawiamy podstawowe obowiązki zarządcy/administratora:

1) Czynności związane z obsługą Wspólnoty Mieszkaniowej i jej członków:
Organizację Wspólnoty Mieszkaniowej (zgodnie z Ustawą o Własności Lokali – NIP, REGON, niezbędne Uchwały);
Weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali;
Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;
Monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną;
Przygotowywanie i obsługa obowiązkowego zebrania właścicieli nieruchomości wraz z redagowaniem projektów niezbędnych Uchwał;
Wizytacje nieruchomości;
Udzielanie informacji właścicielom oraz użytkownikom lokali poprzez telefon 24h, e-mail oraz w godz................... w ........................... podczas dyżurów na terenie nieruchomości;
Dostęp do salda i innych informacji poprzez internet;
Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
Ustalanie i wprowadzanie procedur operacyjnych zgodnych z celami Właścicieli Nieruchomości;
Analizowanie, doradzanie i według potrzeb opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości;
Analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych;
Analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo w w/w zakresie;
Przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;
Porady prawne związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości wspólnej w podstawowym zakresie;

2) Czynności związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości wspólnej:
Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu , odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;
Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;
Kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;
Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości;
Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;
Pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości;

3) Czynności związane z gospodarką ekonomiczno-finansową Wspólnoty Mieszkaniowej:
Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo – finansowych) i korekt tych planów;
Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej;
Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
Przygotowywanie comiesięcznych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;
Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;
Analizowanie i nadzór nad windykacją należności od Właścicieli lokali w nieruchomości;
Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów zgodnie z Uchwałą Wspólnoty), funduszu remontowego;
Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;
Dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej z zastrzeżeniem konieczności uzyskania podpisów członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej;

W naszej ofercie znajduje się również propozycja utrzymania czystości na obsługiwanych osiedlach mieszkaniowych. Zakres oraz częstotliwość prac są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań. Celem naszej pracy jest rzetelne wykonanie zadań powierzonych nam przez Wspólnotę Mieszkaniową oraz zadowolenie każdego mieszkańca osiedla obsługiwanego przez naszą firmę.

Zapewniamy monitorowanie jakości świadczonych przez nas usług i uwzględniamy wszystkie bieżące uwagi dotyczące zakresu usług i naszej pracy. Korzystamy z najlepszych i sprawdzonych środków czystości oraz maszyn do utrzymywania czystości.

Poniżej przedstawiamy podstawowe obowiązki:

1) Sprzątanie Obiektów Mieszkalnych:
zamiatanie i mycie klatek schodowych;
zamiatanie i mycie wind:
sprzątanie piwnic i innych pomieszczeń ogólnodostępnych;
mycie balustrad;
mycie bram wjazdowych;
czyszczenie metalowych wycieraczek przed wejściem do klatek wejściowych;
mycie szyb i gablot ogłoszeniowych;
mycie okien i parapetów na klatkach schodowych, piwnicach, oraz pomieszczeniach ogólnego użytku;
mycie grzejników, drzwi szachtów technicznych oraz drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych, mycie lamp oświetleniowych.

2) Pielęgnacja Terenów Zielonych:
koszenie trawników;
nawożenie;
wertykulacja;
podlewanie;
pielenie;
przesadzanie;
przycinanie;
podsypywanie korą;
grabienie.

3) Sprzątanie Terenów Zewnętrznych:
zamiatanie chodników, placów i parkingów;
zbieranie śmieci wokół budynku;
grabienie liści;
pielęgnacja zieleni, koszenie trawnika;
zamiatanie altan śmietnikowych oraz wyznaczonych miejsc z wolno stojącymi pojemnikami i kontenerami na śmieci;
w okresie zimowym: odśnieżanie chodników, parkingów, posesji, dachów.

4) Sprzątanie hal garażowych:
maszynowe czyszczenie garażu,
czyszczenie instalacji,
mycie drzwi oraz bram garażowych.

Ostatnim elementem naszej kompleksowej oferty jest usługa pogotowia technicznego skierowana do osiedli mieszkaniowych obsługiwanych przez naszą firmę. Obsługujemy wszystkie systemy występujące na osiedlach mieszkaniowych, w szczególności kotłownie, instalacje wod-kan, C.O., instalacje elektryczne, czujniki gazu, czujniki tlenku węgla, czujniki gazu LPG, bramy garażowe, bramy wjazdowe, samozamykacze, elektrozamki, systemy nadzoru wizyjnego i inne podlegające nieoczekiwanym awariom elementy składowe każdego osiedla.