Utrzymanie czystości

Usługa utrzymania czystości:

1) Sprzątanie Obiektów Mieszkalnych:
zamiatanie i mycie klatek schodowych;
zamiatanie i mycie wind:
sprzątanie piwnic i innych pomieszczeń ogólnodostępnych;
mycie balustrad;
mycie bram wjazdowych;
czyszczenie metalowych wycieraczek przed wejściem do klatek wejściowych;
mycie szyb i gablot ogłoszeniowych;
mycie okien i parapetów na klatkach schodowych, piwnicach, oraz pomieszczeniach ogólnego użytku;
mycie grzejników, drzwi szachtów technicznych oraz drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych, mycie lamp oświetleniowych.

2) Pielęgnacja Terenów Zielonych:
koszenie trawników;
nawożenie;
wertykulacja;
podlewanie;
pielenie;
przesadzanie;
przycinanie;
podsypywanie korą;
grabienie.

3) Sprzątanie Terenów Zewnętrznych:
zamiatanie chodników, placów i parkingów;
zbieranie śmieci wokół budynku;
grabienie liści;
pielęgnacja zieleni, koszenie trawnika;
zamiatanie altan śmietnikowych oraz wyznaczonych miejsc z wolno stojącymi pojemnikami i kontenerami na śmieci;
w okresie zimowym: odśnieżanie chodników, parkingów, posesji, dachów.

4) Sprzątanie hal garażowych:
maszynowe czyszczenie garażu,
czyszczenie instalacji,
mycie drzwi oraz bram garażowych.